10 ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ

10 ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ COMUNITY IN DIALOGO

  1. Respektuj ostatní s láskou …
  2. Pokud jsi opatrný a pozorný v tom, co děláš dnes, pak můžeš také zítra toto udělat ve svůj prospěch …
  3.  Nauč se jednat s mírou ve všem, co Ti nabízí každodenní život, a budeš mít zítra vše, co potřebuješ …
  4. Pokud máš tmu kolem sebe a ve svém nitru, požádej o pomoc a důvěřuj s důvěrou těm, kdo jdou s Tebou …
  5.  Vlož srdce do svých povinností a cvič se v nich dobře, pokud jsi ochoten dále růst …
  6. Svobodu poznáváš v motivacích, které inspirují Tvé chování, proto klidně přijímej srovnání s ostatními …
  7. Věř vždy v možnosti svých blízkých, jako ostatní věřili ve Tvoje možnosti ve chvílích, kdy si Ty nevěřil ani sobě ani jiným…
  8. Když stojíš z očí do očí situacím těžkým a namáhavým a už nevíš, co říci a co dělat, věz, že se můžeš ještě vždy rozhodnout milovat
  9. Opravdu rosteš a zraješ, když se cítíš schopen dávat více, než přijímat, více chápat, než být pochopen …
  10. Bez poctivosti a upřímnosti nemůžeš dosáhnout toho, že v sobě zrodíš člověka …
Přesunout se na začátek