"Každý člověk má své rány, a každý je zraněn tam, kde nebyl milován."
Páter Matteo Taggliaferi, zakladatel Comunity in Dialogo

Znáte ve svém okolí lidi závislé na drogách nebo jiných látkách a nepomohlo jim léčení ? Pokud by měli zájem o změnu života, Comunita in dialogo jim nabízí pomoc.

Kdo jsme?

Comunita in Dialogo je společenstvo lidí, kteří bojují za to, aby byli sami sebou, aby opět nabyli svou důstojnost, která dělá každého z nich velkým a jedinečným. Ať má jedinec za sebou jakýkoli životní příběh, ať jsou jakkoli velké jeho utrpení, Comunita in Dialogo mu poskytuje možnost života ve společenství. Plodem tohoto života je, že mu umožní, aby objevil v sobě tu nejkrásnější část svého vlastního já. Tu část, která nás dělá upřímnými, čestnými, autentickými a svobodnými. Je to radikální změna vnímání svého vlastního bytí. Změna, která přišla přeměnou srdce. Tato zkušenost vede k tomu, aby každý mohl žít v plnosti svůj vlastní život a tak nebyl obětí drog.

Na koho se obracíme?

Obracíme se na muže a ženy, kteří propadli morální a duchovní krizi naší dnešní společnosti a jsou zároveň svědky a oběťmi této krize. Jsou to lidé drogově závislí, osoby se sociálními a psychickými problémy a problémy s chováním i lidé, kteří jsou odsunuti na okraj společnosti.

Jak žijeme?

Na to, aby člen v komunitě mohl bojovat s problémy, aby se v něm aktivovaly dobré stránky, aby mohl vytvářet dobré vztahy, které prožívá s citovou zralostí, orientuje se jeho pozornost na pořádek, přesnost, naslouchání a důvěru. Krok za krokem se učí i skrze vlastní námahu přijímat svou skutečnost, aniž by z ní musel unikat nebo aby si neuvědomoval její hranice. Toto vše se děje skrze zodpovědnost, schopnost čelit obtížím a cvičení nevybrat si vždy jen tu nejlehčí a nejpřitažlivější cestu. Toto jsou čtyři cesty, kterými musí člen komunity procházet, aby mohl vzít - jako dospělý - na sebe zodpovědnost, aby mohl přijímat realitu svého vlastního života, aniž by žil tak, jak to od něj očekává dnešní společnost, aby uměl ovládat sama sebe a mohl žít v plnosti to, co přijme na úrovni intelektu a pro co se rozhodne.

Kontakt: e-mail: comunitaindialogo.cz@gmail.com

mobil CZ: +420 731 604 055

mobil SK: +421 905 605 006

Facebook: https://www.facebook.com/augustin.slaninka


Stručně o organizaci:

Comunita in Dialogo byla založena v roce 1991. Od roku 2007 se Comunita in Dialogo stala italskou vládou oficiálně uznanou nevládní organizací a tím pádem tato organizace může působit a už i působí po celém světě. V Itálii jsou centra Comunity in Dialogo ve dvou regionech: Toskánsku a Laziu. Jsou 4 různé druhy komunity. Prvním je centrum Přijetí, dále Zemědělské centrum, centrum Duchovní a centrum Kulturní. Kromě toho jsou také dvě centra pro členy komunity s výjimečnými potřebami: dům rodiny pro nemocné na AIDS, kteří v něm prožívají terminální fázi svého života a pak centrum na opětovné včlenění se do pracovních pozic pro mladé, kteří ukončili komunitní program a jsou v situaci, kdy je jejich rodina neumí podpořit.
Kromě Comunity in Dialogo se vytvořilo i několik center Naslouchání. Tato centra slouží k tomu, aby byly opěrnými body v různých částech krajiny a tím připravovaly mladé, kteří chtejí vstoupit do programu života v komunitě. Centra Naslouchání také realizují pomoc pro rodiny těchto mladých.